Investiciono zlato je oslobođeno plaćanja PDV-a

Investiciono zlato

Koristi se kao osnova za vrednovanje novčanih denominacija. Razlika između zlata i novca je da se novac može proizvesti i time izgubiti na jediničnoj vrednosti, dok je svetska količina zlata ograničena i time mu se vrednost ne umanjuje.

Za vreme krize kao što je trenutno sa Kovid19 potražnja se povećava i cena zlata raste. U sadašnjem vremenu kao i pre zlato je tradicionalno smatrano pouzdanom zaštitom imovine.

Zlato ili novac kao štednja?

Novac kao valuta ima tendenciju gubitka vrednosti koja je stalna i do sada se to u istoriji nije promenilo. Čuvanje novca u bankama je prošlost, to je očigledno u zemljama zapadne Evrope, gde možemo videti negativnu kamatnu stupu na oročeni novac u banci. Suprotno, zlato nam već vekovima služi kao „sigurna investicija“. U prošlosti pa sve do danšnjeg dana pokazalo se da je uprkos ekonomskim i finansijskim krizama, zlato sigurna mogućnost zaštite od opadanja vrednosti valuta.

Zbog čega je investiciono zlato dobra zaštita vaše imovine i da li je sada pravi trenutak za kupovinu investicionog zlata?

Šta smatramo investicionim zlatom

U Srbiji je investiciono zlato definisano članom 36 b Zakona o PDV- u i on glasi:

Investicionim zlatom, u smislu ovog zakona, smatra se:

Zlato u obliku poluga ili pločica, mase koja je  prihvaćena na tržištu plemenitih metala, finoće jednake ili veće od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz hartije od vrednosti.

Zlatni novčići (dukati) finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), iskovanih posle 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.

Investicionim zlatom, u smislu ovog zakona, ne smatra se monetarno zlato.

Preuzeto iz Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Da li znate da se na investiciono zlato od 2018 godine ne plaća PDV?!

Novim članom 36b. Zakona o PDV-u, propisano je da se PDV ne plaća na:

promet i uvoz investicionog zlata, uključujući i investiciono zlato čija je vrednost navedena u potvrdama o alociranom ili nealociranom zlatu, zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući i zajmove i zamene zlata (svop poslovi) koji podrazumevaju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi sa zlatom, kao i aktivnosti u vezi sa investicionim zlatom na osnovu fjučers i forvard ugovora čiji je rezultat prenos prava raspolaganja ili prava potraživanja u vezi sa investicionim zlatom; promet usluga posrednika koji u ime i za račun nalogodavca vrši promet investicionog zlata.

Izuzetno od navedenih poreskih oslobođenja, pojedinim kategorijama obveznika PDV (npr. proizvođačima investicionog zlata i prerađivačima zlata u investiciono zlato), omogućeno je da se opredele da na promet investicionog zlata obračunavaju PDV dostavljanjem obaveštenja nadležnom poreskom organu. (Akt UC-a, br. 148-II-439-02-28/2017 od 18.12.2017. godine)

Preuzeto iz Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

Budite obazrivi kod ulaganja u investiciono zlato, pogotovo sa trgovinom cene zlata: NIJE ZLATO SVE ŠTO SIJA!

ZAKLJUČAK:

Kupujte fizičko opipljivo investiciono zlato koje je oslobođeno PDV-a. To znači u praksi za Vas da postajete VLASNIK vaše fizičke imovine, a ne POVERILAC kao kod komada papira koji Vam nešto samo obećava. Pri svakoj kupovini ne plaćate PDV kao kod drugih proizvoda i automatski time štedite 20% ili kupujete 20% više zlata.

Kupovinom investicionog zlata pre 20 godina, vrednost bi do danas porasla za ca. 600%.

Na osnovu mišljenja i procena stručnjci očekuju dalji rast cene zlata. U trenutku prekomerne količine štampanja papirnog novca na svetskom tržištu, svetska potražnja za zlatom raste, dok se količina zlata ne menja.

Što je dobar znak za dalji rast vrednosti samog zlata.

Više informacija obratite nam se u poverenju:

Vaš Golden-Space .

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *